Монгол улсын Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар Улсын тэргүүний сумдыг шалгарууллаа. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сум, Орхон аймгийн Жаргалант сум, Ховд аймгийн Булган сум, Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сум Улсын тэргүүний сумд боллоо.