Асрагч нэртний түүх
Өнөөдөр тохиож буй “Олон улсын эх хэлний өдөр”-ийг тохиолдуулан Үндэсний номын сангиийн сан хөмрөгт хадгалагддаг, эх хэлээрх ганц хувь гар бичмэл бүтээлээс дээжлэн танилцуулж байна.
АСРАГЧ НЭРТИЙН ТҮҮХ
(Эзэн Чингис хаанаас ухаант Тогоонтөмөр хаан хүртэлх монголын түүх)
Монгол Улсын түүх соёлын “Хосгүй үнэт өв” (2012 он).
1677 онд Халхын Сайн ноён ханы дээд өвөг Жамба /Шамба/ эрх дайчин туурвисан Монгол түүхийн сурвалж. “Монголын нууц товчоо” тэргүүтнийг шууд ашиглаж бичсэн Монголын түүхийн үнэ цэнтэй ганц хувь, гар бичмэл бүтээл.
Эрдэмтдийн харьцуулсан судалгааны явцад “Монголын нууц товчоо”-ны 282 зүйлийн 90 хувь нь ямар нэг байдлаар “Асрагч нэртийн түүх”-д орсон сонирхолтой баримтыг тодолжээ.
Болгомол цаасан дээр монгол бичгээр, хар бэхээр 28 мөрөөр, модон үзгээр бичжээ.
Монгол Улсын Үндэсний номын сан