Хэт задгай хувцастай эфирт гарч шүүмждэдхүртэж байсан хөтлөгч бол Б.Аригун. Боловсрол телевизэд ажиллаж байсан бүсгүй НТВ-д орсон аж. Буурь сэлгэсэн ч тэрбээр секси имиджээ алдаагүй бөгөөд улам ч задгай хувцаслах болсон байна.Түүний зургуудаас хүргэж байна.