Эрдэнэт үйлдвэрийн Ерөнхий захирлын А/94 тоот тушаалаар Монголын стандарт, чанарын хүрээлэн болон Олон улсын CQI-IRCA- “Баталгаат аудиторуудын олон улсын бүртгэл”-ийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн сургалтын түнш Энэтхэг улсын BSCIC (Бизнесийн тогтолцооны нийцлийн шударга баталгаажуулалт) байгууллагатай хамтран ISO 14001:2015 Байгаль орчны менежментийн тогтолцоонд анхдагч, хоёрдогч, гуравдагч талын аудитыг ISO 19011:2020 стандартын дагуу төлөвлөх, явуулах, тайлагнах талаар мэдлэг олгох сургалт боллоо. Уг сургалтад БОНХХ-ийн ногоон хөгжил, нөхөн сэргээлтийн албаны дарга Б.Пүрэвсүрэн, Чанарын хяналтын хэлтсийн чанарын мэргэжилтэн М.Байгалмаа нар оролцжээ. Энэхүү ISO 19011:2020 стандартыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэргүүлэх аудиторын таван жилийн эрх бүхий сертификатыг мэргэжилтэн М.Байгалмаад олгов.