Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо “БУЯН УНДАРГА ДИ ЭС” ХХК-ийн Вива сити хороолол S-11 байрны 1, 2 тоотын мах, махан бүтээгдэхүүний цех, S-14 байрны 3, 4 тоотын салбар цехийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн байгууллагаас хяналт шалгалт хийжээ.
Шалгалтаар ажлын байр болон бүтээгдэхүүний агуулах нь мал эмнэлэг ариун цэврийн шаардлага хангаагүй, тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээ халдваргүйжүүлэлт хангалтгүй, бүтээгдэхүүний болон технологийн хэрэгцээт усыг лабораторийн шинжилгээнд хамруулаагүй, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүний технологийн зааврыг мөрдөж ажилладаггүй, бүтээгдэхүүний агуулах, хөргүүр, хөлдөөгчний температурыг тогтмол хянаж, бүртгэл хөтөлдөггүй, бэлэн бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол материалын дагалдах баримт бичиггүй, хүнсний болон дагалдах бүтээгдэхүүний хаягдал бүрт тусдаа хогийн сав хэрэглэдэггүй, зах зээлээс буцаан болон татан авсан бүтээгдэхүүнд тэмдэглэгээ хийж тусад нь хаягжуулж хадгалах нөхцөлийг бүрдүүлээгүй, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн урсгал дамжлага алдагдсан, ажиллагсдыг ажлын байранд орж ирэхэд биеийн халууныг хэмждэггүй, коронавирусын бүрэн тунд хамруулаагүй, хөдөлмөр хамгааллын болон ажлын хувцсаар /амны хаалт, бээлий/ бүрэн хангаагүй, орох, гарах хаалга, ариун цэврийн өрөө шаардлагатай цэгүүдэд гар халдваргүйжүүлэх уусмал байршуулаагүй, мэргэжлийн байгууллагаар халдваргүйжүүлэлт хийлгэж, актаар баримтжуулаагүй, өдөр тутмын цэвэрлэгээ хангалтгүй хийдэг, үйлдвэрийн байранд 2 цаг тутам агаар сэлгэлт хийдэггүй, Мах, махан бүтээгдэхүүн. Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үндсэн шаардлага MNS5023:2001стандарт, Засгийн газрын 311-р тогтоолоор батлагдсан “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”, УОК-ын даргын 41-р тушаалын хавсралт “Коронавируст халдвар /ковид-19/-өөс сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам”, стандартуудыг тус тус мөрдөж ажиллаагүй зэрэг зөрчлүүд илэрсэн байна.
Өмнө нь тус компани хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэхдээ үйлдвэрлэлийн холбогдох дүрэм, журам, стандарт мөрдөж ажиллаагүй учраас Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу шийтгэл ногдуулж, зөрчлийн үр дагаврыг арилгах даалгаварыг улсын байцаагчаас сонсож байсан аж.
Гэвч тэд зөрчлөө арилгаагүй байгааг уншигч та дараах зургуудаас харж болох нээ. Иймд тус компанийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлээс татах ёстой гэж иргэд сэтгэгдэлээ үлдээсээр байна.