Эдгээр хүнсийг хэзээ идэж болохгүй вэ? мэдэхэд илүүдэхгүй юм байна.