Эдийн засаг хөгжлийн дэд сайд С.Наранцогт: “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК төлөвлөгөөний дагуу оноос өмнө 500 сая ам.долларын орлого төвлөрүүлэх боломжтой байна.