Хайртай бүсгүйдээ Мартын 8-нд мэдээж цэцэг өгнө. Харин цэцгээ дагалдуулаад нэг сахилгагүй бэлэг өгвөл ямар вэ эрчүүд ээ…