Эко дезайнер, байгаль дэлхийгээ хайрлагч Стеффен Крафт орчин цагийн бидний эмгэнэлт байдлыг өөрийнхөө уран бүтээлүүдээр дүрсэлжээ. Уншигч та ч гэсэн харж нэгийг бодож, хоёрыг тунгаагаарай