Таны шилдэг санааг бид хүлээж байна.

Монгол улсад инновацийг дэмжих зорилгоор GIZ ЭТИС хөтөлбөр болон Монгол улсын үндэсний хөгжлийн газар хамтран дараах 3 чиглэлийн “Инновацийн сан” байгуулаад байна. Үүнд:

 • Жижиг, дунд бизнесийн инновациудыг дэмжих сан
 • Залуу эрдэмтэд, гарааны бизнесийн инновациудыг дэмжих сан
 • Бүтээлч сэтгэлгээ, медиа болон цахимжуулалтын төрлийн инновациудыг дэмжих сан

Инновациудыг дэмжих сангууд нь дараах байдлаар дэмжлэг үзүүлнэ. Үүнд:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, болон системийн инновацийн санаануудыг хөгжүүлэхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх болон хөгжүүлэлтийн явцад зөвлөх үйлчилгээгээр хангах.
 • Санхүүгийн дэмжлэг хүлээн авах төслийн хэрэгжүүлэгч нь нийт төслийн зардлын 20%-с доошгүй хэмжээг өөрөө санхүүжүүлэх шаардлага төслийн зүгээс тавигдана.
 • Нэг төсөлд олгох санхүүгийн дэмжлэгийн дээд хэмжээ 45.0 сая төгрөг хүртэл байна.

Та өөрийн инновацийн санаагаа 2019 оны 2-р сарын 14-ний өдрийн дотор дараах хаягт ирүүлнэ үү.

Электрон хувилбарыг:  [email protected] хаяг руу

Цаасан хувилбарыг: Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, НҮБ гудамж, 38-р байр 2-р давхарт   Инновацийн санд

Төсөл нь дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:

 1. Шийдвэрлэх асуудлаа тодорхойлох
 2. Асуудлын шийдлээ танилцуулах
 3. Шийдвэрлэх арга замаа дэлгэрэнгүй танилцуулах
 4. Боломжит зах зээлийн талаар мэдээлэл оруулах
 5. Холбогдолтой бусад баримт материалууд

Төсөл шалгаруулах үе шатууд нь дараах байдлаар явагдана:

 1. Төслөө “Инновацийн сан”-д ирүүлнэ.
 2. Төслийн удирдах нэгжээс эхний шатны шалгаруулалтыг төслийн бүтцийн бүрэн бүтэн байдлыг харгалзан хийнэ. /Дээр дурдсан 1-5 дугаартай бүтцийн дагуу/
 3. Эхний шатанд шалгарсан төсөл хэрэгжүүлэгчдийг бизнес төлөвлөгөө боловсруулах сургалтад хамруулан сургалтын зардлыг сангаас хариуцна. Сургалтаар танилцуулагдсан загварын дагуу төслөө сайжруулан бичиж дахин санд өгнө.
 4. Сургалтанд хамрагдсан төсөл ирүүлэгч нарын төслийг төсөл шалгаруулах хороогоор хэлэлцэж ямар нөхцлөөр дэмжлэг олгох талаар шийдвэр гарна. Шийдвэр гаргалт нь зөвхөн төслийн мэдээлэл дээр үндэслэн хийгдэнэ.
 5. Гэрээ байгуулна.
 6. Төсөлд заагдсан хуваарын дагуу дэмжлэгийг төслийн удирдах нэгжийн зөвшөөрлөөр тухай бүрт олгоно. /Анхаарах зүйл: дэмжлэгийг шууд төсөл хэрэгжүүлэгчид шилжүүлэхгүй бөгөөд сангаас төслийн саналд заагдсаны дагуу бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нийлүүлэгчид шилжүүлнэ./

Төслийг шалгаруулахдаа дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийг харгалзана. Үүнд:

 1. Төслийн хэрэгжих боломжит байдал /бодитой байдал/
 2. Эдийн засгийн ашигт байдал
 3. Байгаль орчинд ээлтэй эсэх
 4. Нийгмийн орчинд үзүүлэх нөлөө
 5. Ажлын байр нэмэгдүүлэх байдал

Сангийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх линкээр зочлох болон утасаар лавлана уу.

Утас: 99841236

Инновацийн сангийн талаар мэдээлэл

 

Инновацийн сангийн үндсэн зорилго нь:

Инновацийн сан нь Монголчуудын амьдралд эерэг өөрчлөлт авч ирэх шинэлэг санаа болон инновацийг дэмжих зорилготой. Санд ирүүлэх шинэлэг инновацилаг санаануудын жишээ нь:

·         Цоо шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ эсвэл одоо байгаа үйлчилгээг хэрэглэгчдэд хүргэх шинэлэг хялбар арга

·         Хэрэглэгч нь хувь хүн, албан байгууллага, айл өрхүүд

·         Экспортын бүтээгдэхүүн эсвэл зөвхөн Монголд хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүн

·         Зөвхөн эмэгтэйчүүдэд, залуусд, эсвэл Монгол дуу хөгжим сонирхдог хүмүүст зориулсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ.

·         Хүн бүрт зориулсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

Санд ирүүлэх таны санааг аливаа байдлаар хязгаарлагдахгүй. Хамгийн гол нь энэ санаа нь шинэчлэлт сайжруулалтыг бүтээж байх нь чухал.

 

Шинэ санааг амьдралд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүгийн эх үүсвэрийг олоход хэцүү байх нь түгээмэл асуудал. Тийм ч учраас манай сан байгуулагдаад байна. Сан нь таны инновацийн санааг хөгжүүлэх, турших, зах зээлд нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Дэмжлэг нь таны инновацийн санааг хөгжүүлэхэд шаардлагатай зардлын 80 хүртэлх хувийг тус сангаас хариуцах байдлаар хэрэгжинэ.  Инновацийн санааг хөгжүүлэхэд шаардлагатай зардалуудыг тус сангаас шууд ханган нийлүүлэгчид төлөх байдлаар, шаардлагатай зөвлөх үйлчилгээний зардал болон бусад зардлыг төлөх байдлаар дэмжлэг үзүүлэх боломжтой. Мөн тус сангийн зүгээс эхний шатанд шалгарсан төсөл ирүүлэгч нарт төлөвлөлт, төслийн удирдлагын чиглэлээр богино хугацаанай сургалтанд хамруулна.

Мэдээж сангийн хөрөнгө хязгаартай тул санд ирүүлсэн төслүүдээс шалгаруулж шалгарсан төслүүдийг Үндэсний хөгжлийн газрын веб хуудсанд олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх болно. Мөн үндэсний хөгжлийн газрын веб хуудсанд сангийн цаашдын үйл ажиллагаануудын талаарх мэдээлэл тавигдах болно.

Бид таны инновацийн санааг хүлээн авахыг тэсэн ядан хүлээж байна.

Үйл явцын шат дараалал

1-р алхам
Өөрийн инновацийн санааны талаарх мэдээллээ бэлтгэж санд ирүүлэх. Бэлтгэсэн санаагаа имейлээр, шуудангаар эсвэл өөрийн биеэр санд ирүүлэх боломжтой. Төслийг биет болон имейл байдлаар 2019 оны 2-р сарын 14-ний өдрийг дуустал хүлээн авахыг анхаарна уу.

2-р алхам
Сангийн баг таны төслийг хүлээн аваад төсөл хүлээн авсан тухай баталгаажуулсан хуудас /имейл/ өгөх бөгөөд төслийн бүрдэл, хэрэгжих боломж зэргийг харгалзан эхний шатны шалгаруулалтыг хийн. Эхний шатанд шалгарсан төсөл ирүүлэгч нарыг бизнес төлөвлөгөө боловсруулах сургалтанд хамруулах урилга илгээнэ.

3-р алхам        
Бизнес төслийн сургалтанд хамрагдсаны дараа төслөө сайжруулан сангаас гаргасан загварын дагуу бичиж хүргүүлнэ. Шинэчилсэн төслийг имейлээр болон шуудангаар эсвэл өөрийн биеээр хүргүүлэх боломжтой.

4-р алхам
Төслийн нэгжээс төслүүдийг хүлээн авч төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэрийг нууцлах байдлаар сонгон шалгаруулалтанд бэлтгэнэ. Шинэчилсэн төслийг хүлээн авсан тухай баталгаажуулалт 1-р алхамд дурдсантай адилаар хийгдэнэ.

5-р алхам
Төсөл сонгон шалгаруулах хурал нь 6 гишүүнтэй байх бөгөөд эхний шатанд шалгарсан төслүүдтэй танилцан төслүүдийг хамгийн өндөр үнэлгээнээс хамгийн бага үнэлгээ хүртэл жагсаалт гаргана. Жагсаалтын эхнээс дарааллын дагуу төслүүдийг санхүүжүүлэх бөгөөд төслийн санхүүжилтээс шалтгаалан зарим төслүүд санхүүжилт авахгүй байх магадлалтай.

6-р алхам
2-р шатанд шалгарсан төслүүдийн хэрэгжүүлэгч нартай уулзаж төслийг хэрэгжүүлэх талаар ярилцаж гэрээ байгуулна. Сангаас санхүүжилт авахаар дэмжигдсэн төслүүдийн хэрэгжүүлэгчийн нэрс, төслийн ерөнхий мэдээлэл зэргийг /нууцлалтай холбоотой мэдээллийг нийтлэхгүй/ Үндэсний хөгжлийн газрын веб хуудсанд олон нийтэд нээлттэй байдлаар мэдээлнэ.

7-р алхбам

Сан нь төсөл хэрэгжүүлэгчид шууд мөнгөн хөрөнгө шилжүүлэхгүй бөгөөд зөвхөн төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үнийг шууд ханган нийүүлэгчид төлөх байдлаар гүйлгээг хийнэ.

8-р алхам
Сангийн зүгээс зөвхөн санхүүгийн дэмжлэг өгөхөөс гадна төсөл хэрэгжүүлэх үед шаардлагатай зөвлөгөө мэдээлэл өгөх болон хяналт тавих байдлаар төслийн үйл ажиллагаатай танилцан хэрэгжүүлнэ.

 

Innovation Fund

What we want to achieve with the Innovation Fund

We would like to foster new ideas and innovations, which add value to the life of Mongolians. It may be a new product or service with a new use for Mongolian costumers or it may be a new way to for Mongolian customers to access services. It may be targeted towards private people, families or companies. It may be a product for export or a product or service to be provided for people in Mongolia only. It may be created especially for women or for young people or for persons, who love Mongolian music. Or it is something that everybody needs. There are no limits for ideas. The important thing is that this new idea will improve the life of the potential users.

We know that people with new ideas sometime have difficulties to find the necessary financial sources to bring their new idea to life. This is where the innovation fund comes in. If you can convince us of the potential of your idea, we are contributing to the development, piloting or commercialization of your innovation. This means the Innovation Fund will provide support up to 80% of the accepted development costs for a new idea. Support means that the Innovation Fund will basically provide a contribution in kind – buy necessary equipment, pay for consultant fees or cover other costs related to the innovation. Furthermore, the Innovation Fund will provide knowledge on planning and managing innovation projects to all successful applicants.

Of course, our funds are not unlimited. So, there will be a selection committee finding the best innovation ideas and nominating the winners, who will then be presented on the NDA website. The NDA website is also the place where you can find more information about the innovation fund’s future projects such as shark tanks with venture capitalists.

We are looking forward to hearing from you and your innovative ideas!

How it works

Step 1 – Hook us
Prepare a short description of your idea. Use all means of senses, be creative. Send it to us with email ([email protected]), by post, or can come in person. Send us a racing pigeon. But make sure this reaches our specialist until 14th of February 2019.

Step 2 –   Short list
Our team will send you a confirmation of receival and will then have a look at your idea and decide whether you will be asked to develop your idea in a full-shown business plan. Short listed candidates will receive an invitation to a specifically designed training. In this training you will get support to prepare a detailed proposal.

Step 3 –   Optimize your proposal to the Innovation Fund
After participating in a training on project and business plan, you will be given some more time to optimize your proposal and submit it to the Innovation Fund. Preferred means of transport is email, but we also accept snail mail documents. Do not try to contact our staff members as we want to ensure that every participant gets the same treatment.

Step 4 –   Collect proposals
The secretariat of the Innovation Fund will collect all proposals and anonymize them before the selection procedure starts. Each participant will get a confirmation email as proof that a proposal was submitted.

Step 5 –   Selection process
A selection committee comprised of 6 different experts will meet and study all proposals in detail. The selection committee will then rank the anonymized proposals and allocate funds according to the overall ranking. Not all shortlisted candidates may receive funds.

Step 6 –   Inform the winners
The candidates, who have been selected for a grant will be invited to discuss the further procedures. All winners receiving a grant will be presented on the website of NDA with name and details about their idea, while protecting, however, their vital data.

Step 7 –  Acquiring goods & services

The fund will not give cash to the beneficiaries but will directly pay the cost of goods and services to the providers.

Step 8 –            Accompany innovators
The fund will not only provide goods and services that are needed for the development, piloting or commercialization of the innovation, but will also accompany the innovators to help the innovator for achieving the goal and to monitor their progress.