Гэрэлт Од  хүүд туслах аян 16 хоногийн хугацаанд өрнөж аав хүү2 маань сайхан сэтгэлт хүмүүсийнхээ ачаар ийм сайхан байртай болох гэж байна.


3охион байгуулагчид байраа сонгоод тохижилтоо хийж дуусаад аав хүү 2-оо хүлээж авахад бэлэн боллоо.

Өнөөдөр аян дуусах болно ? аав хүү 2 мэдээгүй байгаа тул нууцыг чандлан хадгалаарай ?? surprise шүү ??