Гэрэл зургийн хальснаа Солонгос улс 1952-53 онуудад ийм байдалтайгаар үлдсэн байна. Гэрэл зураг л үлддэг гэж энэ ажээ.