Хожим үүрд унтахаас хойш

Хоромхон нойрыг чухалчлаад яахав…

Залуучууд минь Сэр, Бос, Зүтгэ, Хичээ, Оролд, Хөдөлмөрлө….