Хүн хичээж, тууштай байх  юм бол улам бүр сайжирдаг. Үүний жишээ болгон зурах чадвар нь жил ирэх тусам сайжирсан уран бүтээлчдийн бүтээлийг он оноор нь харьцуулан хүргэж байна.