Иргэдийнхээ эрүүл мэндэд үзүүлэх хүрээлэн буй орчны сөрөг нөлөөнөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах чиглэлээр ажилладаг  Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв /НЭМҮТ/-ийнхөн сүүлийн үед их хөөрхөн хэрэгтэй зөвлөгөөг энгийн бас товч ойлгомжтойгоор хүмүүст хүргэдэг болжээ. Энгийн хэрнээ ойлгомжтой эрүүл мэндийн ийм зөвлөгөөнүүд их хэрэгтэй шүү. Энэ удаад анитибиотикийн дур мэдэн хэрэглээний талаар ийм сэрэмжлүүлэг гаргажээ. БАЯРЛАЛАА НЭМҮТ-ИЙНХЭЭН. Гэр бүлээрээ эрүүл байх, эрүүл байлгах нь ганц ЭМЯ-ны биш иргэн бүрийн үүрэг билээ.