Хүн үргэлж өөрийгөө хөгжүүлж байх ёстой билээ. Тэгвэл анхаарал төвлөрөлт, асуудлыг хурдан шийддэг болоход тань туслах зорилгоор тархины фитнесс болох 10 дасгал ажлыг хүргэж байна. Арван дасгал ажлыг нэг минутад хийгээрэй. Хэрвээ 10 дасгал ажлыг эхнээс нь зөв хийсэн эсэхээ харахыг хүсвэл доошоо гүйлгээрэй. Зөв хариулт дарааллаараа байгаа. Бэлэн үү? Эхлэх үү?

  1. Зурагт хичнээн квадрат байна вэ?

2. Зурагт хичнээн пентагон байна вэ?

3. Гурван шүдэнз хөдөлгөөд дахин нэг гурвалжин нэмж үүсгээрэй. 

4. Хоёр шүдэнз хөдөлгөөд квадрат үүсгээрэй. Ингхэдээ хоёр арга ашиглаарай. Нэг аргаар хэн ч чадна шүү дээ… 

5. Зурагт хичнээн дөрвалжин байна вэ? 

6. Зурагт хичнээн гурвалжин байна вэ?

7. Зурагт хичнээн квадрат байна вэ?

8. Зурагт хичнээн гурвалжин байна вэ?

9. Зурагт хичнээн квадрат байна вэ?

10.  Хоёр шүдэнз хөдөлгөөд гурван гурвалжин үүсгээрэй.

За арван дасгал ажил хүнд байв уу? Хариугаа харах уу? 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

  1. Нийт ДОЛООН квадрат байлаа. 

2. Нийт 12 пентагон байна. 

3. Ингэж ижил дөрвөн ширхэг  гурвалжин үүсэх байлаа. 

4.  Дараах хоёр аргаар квадрат үүсгэнэ. 

5.  Нийт 11 дөрвөлжин дүрс. 

6.  Нийт НАЙМАН гурвалжин. 

7.  Нийт 10 дөрвөлжин байна. 

8. Нийт ЗУРГААН гурвалжин. 

9. Нийт 10 квадрат

10. Дээд талын хоёр шүдэнзийг хөдөлгөхөд л дахин нэг гурвалжин үүснэ.