Төрийн албаны ерөнхий шалгалт 2019 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын байранд 09:00 цагт эхэлнэ.

Ерөнхий шалгалт:11 дүгээр сарын 16-ны өдөр,

Монгол хэл, бичгийн чадварын шалгалт:11 дүгээр сарын 19-ний өдөр

Дүн шинжилгээ хийх чадвар:11 дүгээр сарын 21-ний өдөр тус тус явагдана.

Шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн иргэд нэг шалгалтын хоорондын хугацааг нарийн сайн тооцоолж, зохион байгуулагчид шалгалтын талаарх зааврыг өгөх тул 30 минутын өмнө шалгалтын танхимд суудлаа эзэлсэн байх хэрэгтэйг анхаарна уу.

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР