Загвар өмсөгч Нора Италийн өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар монголчуудад мэдээлэл хүргэжээ.

Мөн эх орноосоо тусламж хүсч, ирж аваач гэж гуйсан байна. Энэ тухайгаа өөрийн цахим хуудаснаа “….”гэжээ гээрэй