Дэлхий нийтэд тархаад буй цар тахлын хямралыг амжилттай даван туулахад Монгол Улсын Засгийн газар, Эрүүл мэндийн яам, нийслэл, дүүргээс иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр боломжит бүхий л үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Энэ удаа Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Улаан загалмайн хороо хамтран өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеийн шаардлагад нийцүүлэн зорилтот бүлгийн 1000 өрхөд дархлаа дэмжих бүтээгдэхүүн, хүнсний багцын дэмжлэг олголоо.