Үр бүтээлтэй ажиллах энгийн 6 алхам

Энэ зургаан дүрмийг сайн мэддэг мөртлөө ихэнх тохиолдолд хэрэгжүүлж чаддаггүй юм би хувьдаа.

Хэрэв та уншаад амьдралдаа хэрэгжүүлж чадвал таны ажил өмнөхөөсөө улам илүү үр бүтээлтэй болно гэдэгт итгээрэй.

  1. Хийх зүйлсээ цаасан дээр бичиж тэмдэглэ (Write down everything)
  2. Хийх ажлаа олон жижиг хэсэгт хуваа (Divide & Conquer)
  3. Ажиллах орчноо өөрт чинь хамгийн тохьтой байхаар бэлд (Confortable Environment)
  4. Хамгийн амархан бөгөөд хурдан дуусгаж чадах ажлуудаасаа эхэл (Smallest task first)
  5. Богино, дунд болон урт хугацаанд хийх зуйлсээ төлөвлө (Plan short, medium and long term)
  6. Ямар нэгэн хугацаанд зөвхөн нэг ажил дээр төвлөр (Only one task at a time)