JCI Монгол байгууллага нь 2015 оноос эхлэн “Нярайн эндэгдлийг бууруулах хөтөлбөр”- ийг санаачлан эхлүүлж, хөтөлбөрийн хүрээнд тогтвортой урт хугацаанд шат дараалсан төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлж эхлээд байна.

“Save Angels” хөтөлбөрийн эхэнд Эх Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төвд “Хүүхдийн түргэн тусламжийн дуудлагын тусгай зориулалтын автомашин” хандивласан ба улмаар дутуу болон бага жинтэй нярайн эмчилгээ сувилгааны чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор уг төвийн “Дутуу болон бага жинтэй нярайн эрчимт эмчилгээний тасгийг шинэчлэн зохион байгуулах төсөл”-ийг хэрэгжүүлээд байна. “SAVE ANGELS” төслийн V шатны хүрээнд тус амаржих газарт нярайн тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай 150,000,000 сая төгрөгийн 12 нэр төрлийн 50 гаруй багаж, тоног төхөөрөмжийг нярайн тасагт суурилуулсан төдийгүй “Хөхөөр хооллохыг дэмжих өрөө”-г иж бүрэн тохижуулан хүлээлгэн өгчээ.
​“Амгалан” амаржих газар олон улс болон дотоодын байгууллагуудтай хамтран эх нярай, эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулах хүрээнд олон төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй бөгөөд үүний нэг нь “SAVE ANGEL’S” төсөл юм.
“JCI Монгол” байгууллагатай хамтран 2019 оны 8 дугаар сарын 5-нд “SAVE ANGEL’S-4” төслийг анх удаа амжилттай хэрэгжүүлж, хугацаанаасаа өмнө ээж аавдаа мэндэлсэн нярайг аврах, өвчлөлийг бууруулах зорилгоор эхлүүлж байсан.
Энэ төслийн нээлтийн арга хэмжээнд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Ё.Баатарбилэг,
2020 JCI Монгол байгууллагын Үндэсний Ерөнхийлөгч Б.Золбадрал, 2011 JCI Монгол байгууллагын Үндэсний Ерөнхийлөгч Б.Батзаяа, 2018 JCI Монгол байгууллагын Үндэсний Ерөнхийлөгч М.Батбаяр, 2020 JCI Чэйрмэн салбар байгууллагын Ерөнхийлөгч Д.Алтан-Очир, 2020 JCI Монгол байгууллагын Удирдлагын гишүүд, 2020 JCI Монгол байгууллагын салбар байгууллагын Ерөнхийлөгчид, гишүүд оролцлоо.
Нярайн эндэгдэлийг бууруулахад туслалцаа үзүүлж хандив өргөсөн спонсорууд нь JCI Монгол байгууллага, JCI Чэйрмэн салбар байгууллага, JCI Улаанбаатар салбар байгууллага, JCI Их Хүрээ салбар байгууллага, JCI Цэнтрал салбар байгууллага, JCI Лидер салбар байгууллага, JCI Найрамдал салбар байгууллага, JCI Импакт салбар байгууллага, JCI Гранд салбар байгууллага, Худалдаа хөгжлийн банк, АПУ ХК, Баян Өндөг ХХК, Таван нүдэн ХХК, Хатанбаатар ХХК, New Telecom ХХК, iHotel ХХК, RCSC ХХК, Б.Лашид 2020 JCI Их Хүрээ Ерөнхийлөгч болон JCI Монгол байгууллагын гишүүд юм.

Хорвоод мэндэлсэн нярай бүрийн амь бидэнд бүхнээс үнэ цэнтэй!