Ховд аймагт энэ онд шинээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд хөдөлмөр, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, нийгмийн хамгааллын хяналтын чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас хийж байна.

Одоогоор “Ховд Эко цемент” төслийн туслан гүйцэтгэгч “Аминхүү констракшн” ХХК, “Жэй юу ти ти” ХХК, “Соёмбот -Алтай” ХХК-ийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийжээ.

Энэхүү урьдчилан сэргийлэх шалгалтад тус аймагт шинээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдийг бүрэн хамруулах аж. Хяналт шалгалт үргэлжилж байна.