Өнөөдөр аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч В.Адъяа, аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгч Г.Эрдэнэбат нар сумын Төлөөлөгчдийн хамт “Анхны оч” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч, сувилагчидтай уулзаж эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.