ШӨХТГ-ын Улсын байцаагч, Орхон аймгийн Онцгой байдлын газар, МХЕГ, Мал эмнэлгийн газартай хамтран нэгдсэн хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгууллаа.

Ингэхдээ манай аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй барьцаалан зээлдүүлэх газар, зах худалдааны төвүүд, супермаркетууд болон “Эрдэнэт Ус дулаан түгээх сүлжээ” ОНӨХК-уудад хяналт шалгалтыг хийжээ. Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал болон зарим асуудлын талаар өнөөдөр хэвлэлийн бага хурал хийж мэдээлэл өглөө.
Барьцаалан зээлдүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж буюу ломбардуудаас стандартын шаардлага хангасан аж ахуйн нэгж гараагүй байна. Тухайлбал стандартад заасан баталгаат жин хэмжүүрээр иргэдэд үйлчлээгүй, иргэдийн эд хөрөнгийг хадгалах найдвартай байр сав байхгүй, зориулалтын бус байранд үйл ажиллагаа явуулдаг, алдангийн хэмжээг нэмэгдүүлж алдангийг буруу тооцоолж гэрээнд тусгадаг зэрэг зөрчил дутагдлууд илэрчээ. Орхон аймгийн хэмжээнд 96 ломбард бүртгэлтэй байдаг хэдий ч эдгээрээс 50 хувь нь тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг байна.
Зах худалдааны төвүүдэд хийгдсэн хяналт шалгалтаар зарагдсан барааг буцаахгүй гэсэн зөрчил хамгийн их гардаг байна. Гэтэл ийм хуулийн зүйл заалт Монгол Улсын ямар ч хуулинд байхгүй гэдгийг улсын байцаагч хэлж байна.
Эдгээр байгууллагуудад улсын байцаагчийн хугацаатай албан шаардлагыг хүргүүлжээ. Шаардлагыг биелүүлж ажиллаагүй, зөрчил дутагдлаа арилгаагүй давтан гаргасан тохиолдолд хуульд заасан арга хэмжээг авахыг анхааруулж байсан юм. Хуулийн хүрээнд торгуулийн хэмжээ таван саяас /5,000,000/ эхэлдэг ажээ.
Төрийн болон төрийн бус үйл ажиллагаа явуулж буй бүхий л аж ахуйн нэгжүүд холбогдох хууль тогтоомжоо судалж үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай. Нөгөө талаас иргэд дан ганц эрхээ ярих бус иргэн хүний хувьд, хэрэглэгч хүний хувьд ямар үүрэгтэй вэ гэдгээ мэддэг, түүнийгээ хэрэгжүүлдэг байхыг санууллаа. Энэ нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт сурталчилгааны ажилд анхаарч ажиллахыг бүхий л аж ахуйн нэгжүүдэд уриалж байсан юм.