УОК-ын “Хилийн боомтоор тээвэрлэлт хийх үеийн халдвар хамгааллын арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” албан даалгаврыг тухайн орон нутагтаа мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж ажиллах талаар МХЕГ-аас чиглэл өглөө.

Тухайлбал, Тусгаарлалтын бүсийг шинэчлэн шинээр байгуулах, эрүүл мэндийн арга хэмжээг хамтран гүйцэтгэх, дэглэмийн мөрдөлтөд тавих хяналтыг чангатгах зэрэг чиглэл өгөв.