Хүүхдийн төлөө фондын хуримтлалд одоогийн байдлаар 1.350.000.000 төгрөг цугларсан байна.

Хуримтлалд оролцож буй та бүхэндээ баярлалаа…

#БүхнийгХүүхдийнТөлөө