НЭМҮТ-өөс коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг хүргэж байна. Агаар сэлгэлт хийснээр COVID-19 тархалтыг бууруулж чадна.