Гарч буй жилийг ШОРООН ҮХРИЙН ЗУРЛАГААР шинжилбэл:

Залуус буюу дунд суудалд сайн, нялхаст буюу түмэнд олонд дунд зэрэг, өвгөд буюу өндөр дээд суудалтанд дорой болой. Төрийн хууль цаазын хэрэгжилт муу. Улсын санхүү, эдийн засаг сайжрах. Иргэдийн амьдрал ахуй тааруу, хямрал тэмцэл их болох нигууртай.

Ард иргэдийн эрүүл мэнд сайн. Хот суурин газар галын аюул буй. Улирлуудын эхэн саруудад хур тунадас ихтэй. Ургац арвин авах, намрын улирал урт болно.

Үргэжлэл