Агаарын бохирдол

НЭМҮТ-ээс дотоод орчны агаарын бохирдол таньд хэрхэн нөлөөлж байна вэ?

https://www.facebook.com/www.tac.mn/posts/3735303443194882