ШУУРХАЙ: “Мөнгөнгүүр” эмнэлгээр 12 сарын 25-аас хойш үйлчлүүлсэн, эмнэлэгт хэвтсэн, эмнэлэгт очсон, тэдний эмч мэргэжилтэнтэй уулзсан иргэд харьяа газрынхаа өрхийн ЭМТ-дөө хандаж шинжилгээнд хамрагдана уу.

“Мөнгөн гүүр” эмнэлгийн нэг ажилтан шинээр Коронавирусийн халдвар авсан нь батлагдсан байна.