Хараа шалгах сорил, зөвхөн гүйлгээ ухаан сайтай хүн олж хардаг:

Лонх хаана байгааг олоорой.