ДАХИН ГАЗАР ХӨДӨЛЛӨӨ

Газар хөдлөлт болсон хугацаа

(Улаанбаатарын цагаар) : 2021/01/13
00:31 минутад…

Газар зүйн байршил (Өргөрөг, Уртраг) : 51.50 N 100.19 E

Газар хөдлөлтийн хүч (магнитуд) : 4.5
Болсон газар : Хөвсгөл аймгийн Ханх сумаас баруун 33 км зайд газар хөдлөлийн давтан хөдлөл боллоо.