Олон улсын туршлагаар маск зүүх, хувийн ариун цэвэр сахих, хөл хорио тогтоох нь тархалтыг 55 хувь багасгадаг гэж үзжээ.

Монгол улсад эмчилэгдээд гарч буй хүмүүсээс нэг ч хүн ямар эмчилгээ хийлгэж эдгэснээ хэлэхгүй байгаа юм.

Нямхүү эмчээс тодруулхад “Эмчилгээний аргыг нарийвчлан ярих боломжгүй бөгөөд хүний биеийн онцлог, эрүүл мэндийн байдалд тохируулан вирусийн эсрэг эмчилгээ, антибиотик эмчилгээ, биеийн ерөнхий эсэргүүцэл сайжруулах эмчилгээг хавсарч хийж байгаа. Түүнчлэн үр дүнг нь тогтмол хянаж, харьцуулдаг. Эмчилгээ оновчтой явагдаж байгаа гэж дүгнэж байна.” хэмээж байсан.

Короновирус тусаад эдгэрсэн иргэд эдгэрч гараад таг чиг байсан нууц гэсэн гэрээт бичиг цахимд тарлаа.

Тухайн бичиг


Бид албан эх сурвалжаас тодруулаад эргэж мэдээллэх болно.