Норвеги улсад гэмт хэрэг бараг гардаггүй. Тиймээс зарим шоронго о татан буулгасан.

Харин үлдсэн шоронгууд нь ОХУ болон Монголын зарим орон сууцнаас тансаг ажээ. Үүнийг батлах гэрэл зургуудаас хүргэж байна.