МХЕГ-аас вакцин хүлээж авах, хадгалах явцад хяналт тавьж байна

https://fb.watch/4uOMvrBfdb/