Дэлхийг Монгол тэмээгээр тойрно хэмээн Монголчуудын танил болсон Н.Байгалмаа 2021.05.16-ны өдөр зуурдаа р  нас барса н  байна.

Энэ талаарх мэдээллийг төрсөн ээж нь баталсан юм. Тодруулбал, Ж.Норжмаа “Түмэн олон минь ээ энэ сайхан охиноо үүр д  алдла а . Сайхан охиноо зуурдаа р явуулсан надад амь д  явах эрх байхгүй ээ. Энэ алма с  эмгэ н үхэ ж далд ороогүйгээс нэг боллоо. Одоо би хоёр зээгээ яана аа. Энэ нүгэ л т эмгэний ийм хату у  юм боллоо. Газар хату у Тэнгэр хол байна” хэмээн цахим орчиндоо мэдээлсэн юм.

Тэмээчин Н.Байгалмаагийн хувьд дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын улмаас тэмээн аяллаа түр завсарлаад байсан.

Гүн эмгэнэл илэрхийльe.