Хүний үнэнч нөхөр болсон нохой эзнээ хайрлаж, халамжилж, эрхлэх зэргээр хайр татам үйлдэл хийдэг. Тэдгээрээс  түүвэрлэн хүргэж байна.