Зураач Роберт ДеЖсүс өөр рүү нь зургаа явуулсан хүмүүс хөрөг зургийг хүүхэлдэйн киноны хувилбарт оруулдаг байна.