Амьтны хүрээлэн дэхь амьтдыг жил бүр эмчийн үзлэгт хамруулдаг байна.  Энэ үеэр амьтдын рентген зургийг  авдаг бөгөөд рентген зургуудаас хүргэж байна.