Нийслэлийн хуульчдын ээлжит зөвлөгөөнийг “Олон нийтийн сүлжээнд оролцогчдын эрх зүйн ухамсарт нөлөөлөх замаар хотын соёлыг төлөвшүүлэх нь” сэдвийн дор 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр зохион байгууллаа.

Зөвлөгөөнд нийслэлийн нутгийн захиргааны болон цагдаа, хуулийн байгууллагын удирдлага, хуульч, эрх зүйн ажилтныг төлөөлж 60 гаруй албан хаагчид  оролцлоо.

“Нийслэлийн иргэдийн хууль, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 16/08 дугаар тогтоолоор баталсан. Энэхүү хөтөлбөрийн зорилгыг “Нийслэлийн иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх замаар эрх зүйн соёлыг түгээн, хөгжүүлэхэд оршино” гэж тодорхойлсон.

Хөтөлбөрт тусгагдсан нэг чухал ажил нь олон нийтийн сүлжээн дэх харилцааны соёлыг дээшлүүлж, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн эрх зүйн ухамсарт нөлөөлөх замаар хотын соёлыг төлөвшүүлэх явдал юм.

Тиймээс энэ удаагийн зөвлөгөөнийг дээрх сэдвийн дор зохион байгуулж, нийслэлийн хуульчдаас хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр, арга хэмжээ, цаашид хэрхэн хамтран ажиллах талаар зөвлөлдөж, 2019 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг тодорхойлсон ач холбогдолтой боллоо гэж НЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс мэдээллээ.