Browsing: БОАЖЯ

Мод үржүүлгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг мэргэжлийн байгууллагуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, тарьц суулгацын чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор дэмжлэг үзүүлэх ажлыг үе…

Монголын аялал жуулчлалын салбарын нэгдсэн цугларалт, аяллын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, борлуулалт, танилцуулгыг олон нийтэд хүргэх “ITM- Монголиа”-2023 уламжлалт үзэсгэлэн 24 дахь…

Даян дэлхийн Байгаль орчны сангийн буцалтгүй тусламжаар, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлж буй “Монголын унаган байгалийн хүлцэл,…

БНСУ-ын Байгаль орчны яамны харьяа “K water” байгууллагын Олон Улсын хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Ким Юунг Хуан, Төслийн менежер Им…

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайд Б.Бат-Эрдэнэ “Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийг дэмжих холбоо” ТББ-ны дэргэдэх “Тайгын бэрүүд” бүлгийн гишүүдтэй уулзлаа. Хөвсгөл аймгийн…