Browsing: Орхон ЗДТГ

Орхон аймгийн Онцгой комисс цахимаар хуралдаж дууслаа. Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг…