“Монгол, Оросын хил дамнасан бүс дэх алтайн аргаль хонины хяналт шинжилгээний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангахаар Монгол улс, ОХУ-ын хилийн бүсийн Аргаль хонины тооллогын ажлыг 2 тал нэгэн зэрэг эхлүүлээд байна. 

Увс аймгийн Сагил, Бөхмөрөн сумын хил орчмын аргаль хонины тооллогын ажлыг ДБХС (WWF)-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Увс нуурын ай савын УТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаа, Сагил, Бөхмөрөн сумын байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүд хамтран гүйцэтгэж байгаа юм.

Тооллогоор хилийн бүс орчмын Аргаль хонины байршил, тоо толгойг тогтоохоос гадна тухайн нутгийн байршил нутгийн нийгэм эдийн засгийн зарим судалгаа хийгдэж байна.